Szkolenie praktyczne:

"Montaż pomp ciepła na przykładzie pompy ciepła monoblok i gruntowej ZEO"

Termin: 14.06.2023 godz. 9:00-16:00

Szkolenie dla instalatorów rozpoczynających działalność z zakresu montażu pomp ciepła oraz chcących pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie instalacji pomp ciepła.

Kwota: 500 zł

(100% zwrot kosztów szkolenia przy zakupie pompy ciepła ZEO).

Kategoria: pompy ciepła

Szkolenie prowadzimy na produkowanych przez nas pompach oraz elementach systemu hydraulicznego:

 1. Pompy ciepła monoblok ZEO (powietrze-woda)
 2. Pompy ciepła gruntowe ZEO (woda-woda)
 3. Urządzenia tworzące system hydrauliczny gotowy do montażu- easy connect:
 • Hydrolink: wymiennik płytowy, pompa obiegowa, zawór trójdrożny, sterownik
 • Hydrotank: zasobnik wody CO, wymiennik płytowy, pompa obiegowa, zawór trójdrożny, grzałka przepływowa, sterownik
 • Multitank: zasobnik wody CO i CWU, wymiennik płytowy, pompa obiegowa, zawór trójdrożny, grzałka przepływowa, sterownik

Prowadzący

Bartosz Wójcik

Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje z tematyki odnawialnych źródeł energii- teoretyczne, praktyczne oraz on-line.

Współpracuje z licznymi jednostkami szkolącymi i uczelniami wyższymi m.in. Politechnika Śląska, AGH, PAN.

Prezes AIO Power

Agenda

Część pierwsza – wprowadzenie teoretyczne

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Budowa i działanie pomp ciepła
 3. Podział pomp ciepła- monoblok, split, gruntowe
 4. Dobór mocy pompy- programy do symulacji, obliczanie zapotrzebowania cieplnego budynku.

Część druga – praktyczna

 1. Montaż jednostek zewnętrznych- pompa ciepła monoblok- ZEO VCP oraz Satelite
 2. Pompy gruntowe ZEO- montaż jednostek wewnętrznych do dolnego źródła
 3. Podłączenie hydrauliczne (CWU, CO) i elektryczne pompy ciepła
 4. Uruchomienie pompy ciepła i omówienie najczęstszych problemów
 5. Wykorzystanie aplikacji sterującej do serwisu i monitorowania pracy pompy
 6. Urządzenia ułatwiające montaż poszczególnych elementów systemu grzewczego (hydrolink, hydrotank, multitank)

W trakcie trwania szkolenia przewidziane są 2 przerwy:

11:00 – przerwa kawowa
13:00 – przerwa obiadowa

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Regulaminem szkoleń

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja poprzez formularz zapisu na szkolenie w zakładce szkolenia na stronie https://aiopower.pl/ oraz dokonanie płatności na konto organizatora o numerze: 15 1020 2733 0000 2902 0113 5011 (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia)

Płatność i dokument potwierdzający jej dokonanie powinien wpłynąć do Organizatora niezwłocznie po zapisie.
Potwierdzenia przelewu prosimy przesyłać w formie skanu na adres email: biuro@aiopower.pl

Zarejestruj się na szkolenie: