Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na konto organizatora o numerze:

15 1020 2733 0000 2902 0113 5011

(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia)

Płatność i dokument potwierdzający jej dokonanie powinien wpłynąć do Organizatora niezwłocznie po zapisie.


Potwierdzenia przelewu prosimy przesyłać w formie skanu na adres email: biuro@aiopower.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: biuro@aiopower.pl